GENEL KÜLTÜR

Hacı Bektaş’ın ve Bektaşiliğin Yeniçeri Ocağı ile İlişkisi

İsmini Hacı Bektaş’tan alan Bektaşilik tarikatı, sosyolojik etkilerinin yanı sıra en önemli etkisini devletin askeri alanda temeli olan Yeniçeri Ocağı üzerinde göstermiş. Hacı Bektaşi’nin Yeniçeri ocağını kutsadığını kabul eden görüler vardır. Yeniçerilik, Orhan zamanında ortaya çıkmış olup, yeniçeri Hacı Bektaş’ın külahını kabul etmiştir.

Rivayete göre bir gün Orhan, yanında birkaç kişi ile, Suluca Alacahöyük’e Hacı Bektaşi Veli’nin yanına gitmiş, yeni asker için dua etmesini istemiş, isim ve sancak talebinde bulunmuştur. Bektaşi Veli’de abasının kolunu askerlerden birinin başına koymuş ve kolun ucu askerin sırtına kadar sarkmıştır.

Daha sonra da şöyle demiştir “Bu te’sis ettiğiniz askerin adı Yeniçeri olacak, yüzü ak ve parlak, bâzusu müdhiş, kılıcı keskin, otu tîz olacak, hep muharebelerde galip gelecek, daima muzafferiyetle avdet eyleyecektir.” Bu duayı hatırlatmak için de Yeniçerilerin beyaz keçe külahının arkasına
dervişin abasında ki kolun bir benzeri olmak üzere kumaş ilave edilmiştir.

Kazan Kaldırmak

Yeniçeri ocağının Hacı Bektaş’ı Veli tarafından kutsanıp okunduğunu anlatmıştık, bu sebeptendir ki bu ocakta sürekli yemek pişer, gelen her misafire nereli olduğu, suçlu suçsuz olup olmadığı bakılmaksızın yemek ikram edilirdi. Yeniçeri ocağının ateşi hiçbir zaman sönmezdi. Kazan kaldırmak ise kutsal sayılan bu ocağın, Yeniçerilerin hoşnut olmadığı veya imtiyaz istediği durumlarda alamadığı zaman isyan göstergesi olarak kaldırılıyor isyanın olduğu yere kadar taşınıyordu. Bu olaya kazan kaldırmak denilirdi.

KAYNAKÇA


Özey, B. (2013). Bektaşilik-yeniçeri ocağı ilişkisi. 4-55.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir