Genel

İlkel Kültürlerde Din

İlkel kültürlerde din, hayatın hemen hemen her yerindeydi. Anlam arayışlarının ve inanışların kesiştiği noktada din varlığını gösteriyordu. Bizler tam olarak bilmesek de ilkel insanların dinlerini anlamaya çalışırız. Tarih boyunca pek çok düşünür, dinin başlangıcı hakkında yorumlarda bulunmuş ve anlamlandırma çabaları günümüze kadar sürüp gelmiştir. Peki din kavramı ilkel insanlar için hangi formlarda kullanılmıştır? İlkel kültürlerde din.

Kudretler (Mana)

Bir güç var. Avlanan bir hayvanın süratinde, yıldızların yol göstermesinde, yağmurun bereketi veya güneşin aydınlığında… Mana adı verilen bir gücün olduğuna inanılıyordu. Bazen bir yer altı suyundan bir yerin ruhuna mana demişlerdir.

Büyü

Büyülü nesneler ilkel yaşam insanlarına göre kötü kudretlere ve hastalıklara karşı koruyucuydu. Bu nesne bir diş, kemik, saç, değerli taş olabilir. Tıpkı günümüzde kullanılmaya devam eden nazar boncukları gibi. Kuraklık baş gösterdiğinde, bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya kalındığında veya savaş gibi çaresizlik durumlarında ilkel insanlar büyüye başvurmuşlardır. Büyücülerin ise diğer insanlardan ayrılan bir yönü olurdu. Mesela sara hastaları, tek parmağı olmayan insanlar o dönemler için öne çıkmıştır.

Tabu ve Arınma

Tabu, dokunulması, ellenmesi, söylenmesi yasaklı olan, toplumca uzak durulan, sakınılan söylemler ve eylemlerdir. Eğer yapılmışsa kefareti ödenmeli ve arınılmalıdır. Kutsal mekanlar dokunulmaz özelliğiyle tabu niteliği taşıyan yerlerdir. Sürekli tabu olan bir şey söz konusuysa kefareti ölüm dahi olabilmektedir. Bunun yanında geçici tabularda bulunur. Örneğin hamile bir kadın hamileliği süresince, çocuklar büyüyünceye kadar, avcı avlandığı süre boyunca geçici tabudur.

Mitoloji

İlkel insanların tanrılarının, kahramanlarının yer aldığı efsaneler veya destanlar doğup gelişir, dilden dile anlatılarak değişir ve günümüze kadar gelir. Her milletin kendisine ait mitolojsi vardır. Yunan, Türk, Mısır, Hint, Çin, İran mitolojileri bunlardan bazıları. Bu mitolojilerden Yunan mitolojisinin, günümüzde hepimizin aşina olduğu Avrupa sanat ve edebiyatına büyük ölçüde etkisi olmuştur. Mitolojik bir öyküyü bir resimde veya heykelde rahatlıkla görebilirsiniz. Daha fazla mitoloji için

Ruhlarla Haberleşme

Ölülerle haberleşme, ruhların yaşayanları koruyacağı düşüncesinden doğar. Kemik veya kafatası kalıntıları kullanılan araçlar olmuş ve bununla birlikte rüyaya yatma, halisünasyon görme gibi eylemlerde bulunan özel kişiler ilkel yaşamın bir parçasıydı.

Kurban

Kurban, ölen büyüklere yapılan sunulardan ortaya çıkar. Kızdırılmış ruhları yatıştırmak ve onlardan korunmak amacıyla ölülere kurbanlar sunulduğu düşünülmekte. Bir diğer düşünce ise kurban edilen hayvanın gücünün insana geçeceği inancıdır.

Törenler

Tanrıya bir istek veya şükür amacıyla yapılan törenlerde dans edilir, törenin amacını belirten maske veya figürler kullanılırdı. Yağmurun yağması için veya yılın ilk hasadının tanrıya sunulması için tören düzenlenebilirdi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.