GENEL KÜLTÜR

KUDÜM

Kudüm, tekke musikisi enstrümanlarından, vurmalı çalgılardan birisidir. Kudüm gövdesi bakır veya pirinçten yapılır, yan yana iki tane birden olarak kullanılır. Kudüm çanağı eskiden dut ağacından yapılırmış, birisinin üzerine deve, diğerininkine merkep derisi gerilirmiş. Zahve denilen, kemikten yapılmış, uçları yuvarlak iki değnekle, bu enstrümana yavaş yavaş vurularak usul tutturulurdu. Mevleviler arasında yaygın kullanılırdı.


KAYNAKÇA

E. Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (İstanbul:Ağaç Kitabevi Yayınları,2014),

Başa dön tuşu