GENEL KÜLTÜR

Teslim Taşı

Teslim taşı, Bektaşi babalarının göğüslerinde taşıdıkları, el ayası büyüklüğünde, on iki köşeli taşa denir.

Kırşehir bölgesinden çıkarılan Hacıbektaş veya Balım taşı denilen balgami tür taştan imal edilirdi. Bu balgami taştan yapılan teslim taşının büyüğüne palheng denilir. Taşın on iki köşesi on iki imamı temsil eder. Teslim taşı, her zaman üstte ve altta Bektaşi geleneğindeki üçler inancını temsil edeniki küçük taşla takılır.

Bu taş dervişe ve muhibbe baba tarafından tekbir çekilerek
takılırdı. Teslim taşının kökeni hakkında iki hikâye rivayet edilir. İlk rivayet Musa peygamberle ilgilidir. Allah, Musa peygamberi sınamak için kendi yarattıklarından en kötü yaratığı getirmesini istemiş, bunun üzerine Musa peygamber de uyuz bir köpeği boynuna ip takıp huzura çıkarmaya koyulmuştur. O sırada dile gelen köpek “ey Musa, benim Allah’ın önünde en alçak olduğumu nerden bildin?” deyince pişman olan Musa boynuna bir taş asarak aczini anlatmış ve tövbe etmiştir.

Öte yandan teslim taşının on iki kenarı, Musa peygamberin sıktığı kayadan 12 kabile için 12 su kaynağı çıkarması ile de ilişkilendirilir. İkinci hikâye ise bu taşın, zehirlenmek istenen Hacı Bektaş’ın sancılanıp yemeğine karıştırılan zehri kusmasıyla oluştuğuna inanılır. Zehirlendiği kendine malum olan Hacı Bektaş’ın kusmuğundaki kan da taşın üstündeki damarları oluşturmuştur.

KAYNAKÇA


E. Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (İstanbul:Ağaç Kitabevi Yayınları,2014), 272.

Akbulut, D. (2013). İNANÇ VE ÜRETİM BAĞLAMINDA HACIBEKTAŞ TAŞ İŞÇİLİĞİ. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (68).

Başa dön tuşu