GENEL KÜLTÜR

Türk ve İslâm Tarihi Açısından Mevlâna’nın Önemi

Mevlâna Türk-İslam medeniyetinin yetiştirdiği en büyük simalardan biridir. Mevlâna hayatı boyunca kendi toplumunu ve kendisinden sonra günümüze kadar olan süreçte birçok toplumu etkilemiştir. İslam coğrafyasında, Türk coğrafyasında Mevlana’ya olan saygı büyüktür. Mevlâna İslam düşüncesini tasavvuf ile yoğurmuş ve bu uğurda nice kıymetli eserler kazandırmıştır İslam dünyasına.

İslam’ın en önemli konuları olan Allah inancı gibi konuları teosofist bir yaklaşımla ele almış, kendi felsefesi üzerine iyi bir şekilde açıklamıştır. İslam edebiyatına şüphesiz ki büyük katkıları olmuştur. Mevlâna engin fikirleriyle geçmişte, günümüzde Türk-İslam coğrafyasında etkili olmuş, kültürel hayat, edebiyat ve sanatta derinden etkileri olmuştur.

Sadece Türk-İslam ile de kısıtlanamaz Mevlâna günümüzde doğuda ve batıda Mevlana’ya duyulan ilgi şaşırtıcı boyutlardadır. Her geçen yıl Mevlâna üzerine olan araştırmalar ve eserlerinin incelenmesi hızlanmaktadır ve bu konulara ilgi artmaktadır.

Baktığımız zaman Mevlana’nın fikirleri kendi yüzyılından taşmaktadır, tüm insanlığa seslenişi özellikle şiir gibi bir yolla, birleştiriciliği, yol göstericiliği, eserleri, sanata olan katkıları, İslam Tasavvufuna olan katkıları onu günümüzde önemli bir figür haline getirmektedir.

Mevlâna A.B.D gibi batı ülkelerinde günümüzde çok popüler, bunun sebepleri arasında kendisinin evrensel olması, bütün insanlığı şiirlerinde kucaklaması, mistik yönünün etkileri yadsınamaz. Yurt dışında Mevlâna önemli bir şair olarak kabul görmekte, kendisine ve kitaplarına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Türkiye’nin Turizm açısından elinde bulunan en büyük değerlerden birisidir aynı zamanda Mevlâna.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir